Dni wolne

02 maja 2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny.

 

22 kwietnia 2023 r (sobota) GOPS będzie czynny (za 02.05.2023 r).

 

Zarządzenie

Korpus Wsparcia Seniora 2023

Screenshot 2023-03-16 at 10-42-09 Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.pdf

Dofinansowanie

80 291,00 zł

 

Całkowita warrtość projektu

100 364,00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza

chętnych seniorów w wieku 65+ do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”

na rok 2023 – Moduł II

 

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. GOPS odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Gminy Gromadka, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej. Opaska wysyła także informację o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2023 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

  • Detektor upadku

  • Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia

  • Lokalizator GPS

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie do siedziby GOPS w Wierzbowej lub telefonicznie pod numer 75 611 60 22. Osoby do kontaktu: Dorota Mazurkiewicz, Ewa Machacz.

 

Plakat 3

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

logo2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

DOFINANSOWANIE
22 080,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
22 080,00 zł

Czytaj więcej: Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

1920x810

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

DOFINANSOWANIE
51 970,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
51 970,00 zł

Czytaj więcej: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Harmonogram wypłat świadczeń w 2023 r.

Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

24 Marzec 2023 r.
25 Kwiecień 2023 r.
25 Maj 2023 r.
26 Czerwiec 2023 r.
25 Lipiec 2023 r.
25 Sierpień 2023 r.
25 Wrzesień 2023 r.
25 Październik 2023 r.
24 Listopad 2023 r.
18 Grudzień 2023 r.

Zasiłki stale, celowe, okresowe i celowe na dożywianie

27 Marzec 2023 r.
26 Kwiecień 2023 r.
26 Maj 2023 r.
27 Czerwiec 2023 r.
26 Lipiec 2023 r.
28 Sierpień 2023 r.
26 Wrzesień 2023 r.
26 Październik 2023 r.
27 Listopad 2023 r.
19 Grudzień 2023 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013