UWAGA !

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed nową kampanią SMS, która wykorzystuje wizerunek @MRIPS_gov_pl. Proszę o ignorowanie ww. wiadomości oraz prosimy o rozpowszechnienie niniejszego ostrzeżenia wśród swoich klientów / beneficjentów.

 

Informacja.CERT Polska

Seniorzy Gminy Gromadka z opaskami, które ratują życie.

 W Gminie Gromadka rozpoczęło się wyposażanie seniorów w Opaski Życia.

 

7049124948352233230

 

6410849627807015963

Urządzenie nie jest skomplikowane. Ponadto pozwala na monitorowanie funkcji życiowych, jak na przykład ciśnienie. Opaska włącza się też, jeśli osoba, która ją nosi, upadnie.

Na opasce jest jeden guzik, który trzeba przycisnąć, kiedy potrzebujemy pomocy. Zgłasza się osoba dyżurująca w systemie, z którym zawarta została umowa i ratownicy otrzymują sygnał. Łączą się z osobą, która tej pomocy wzywa i prowadzą wywiad, czy trzeba wezwać pogotowie, a może osobę, którą wskazał do kontaktu użytkownik opaski.

 

-773085018739711791

2358707227280984593

 

Projekt Korpus Wsparcia Seniorów realizowany jest z rządowego wsparcia z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 

Zaproszenie - KWS

zaproszenie plakat optimized

Spotkanie w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” 2023 – moduł II

Wójt Gminy Gromadka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej wraz z pracownikami dziękują mieszkańcom, radnym gminy, sołtysom, przedstawicielom służby zdrowia i straży pozarnej za uczestnictwo w dniu 19 kwietnia 2023 r. w spotkaniu informacyjnym w sprawie realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023 – moduł II. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (65+) przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Czytaj więcej: Spotkanie w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” 2023 – moduł II

Korpus Wsparcia Seniora 2023

Screenshot 2023-03-16 at 10-42-09 Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.pdf

Dofinansowanie

46 545,00 zł

 

Całkowita warrtość projektu

74 140,00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza

chętnych seniorów w wieku 65+ do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”

na rok 2023 – Moduł II

 

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. GOPS odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Gminy Gromadka, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej. Opaska wysyła także informację o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2023 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

  • Detektor upadku

  • Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia

  • Lokalizator GPS

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie do siedziby GOPS w Wierzbowej lub telefonicznie pod numer 75 611 60 22. Osoby do kontaktu: Dorota Mazurkiewicz, Ewa Machacz.

 

Plakat 3

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013