Korpus Wsparcia Seniora 2023

Screenshot 2023-03-16 at 10-42-09 Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.pdf

Dofinansowanie

80 291,00 zł

 

Całkowita warrtość projektu

100 364,00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza

chętnych seniorów w wieku 65+ do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”

na rok 2023 – Moduł II

 

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. GOPS odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Gminy Gromadka, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej. Opaska wysyła także informację o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2023 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

  • Detektor upadku

  • Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia

  • Lokalizator GPS

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie do siedziby GOPS w Wierzbowej lub telefonicznie pod numer 75 611 60 22. Osoby do kontaktu: Dorota Mazurkiewicz, Ewa Machacz.

 

Plakat 3

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013