Kadra

 

 


     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

Stanowisko

Ogólny zakres zadań

Imię i nazwisko
Dyrektor

Zarządzanie Ośrodkiem, podejmowanie decyzji z zakresu pomocy społecznej,świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kadry, organizacja prac społecznie użytecznych, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Leokadia Krawiecka

telefon: 75 611 60 25
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Główny księgowy Obsługa finansowa i rachunkowa Ośrodka, wypłaty świadczeń, obsługa księgowa projektu systemowego.

Ewa Machacz

telefon: 75 611 60 23
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny

Praca socjalna w miejscowościach:Modła, Pasternik, Motyle, Borówki, Krzyżowa, Różyniec, Patoka.
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Barbara Żuk

telefon: 75 611 60 24
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Specjalista Pracy Socjalnej

Praca socjalna w miejscowościach: Gromadka, Wierzbowa.
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sylwia Hucał

telefon: 75 611 60 26
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Starszy pracownik socjalny  Praca socjalna w miejscowościach: Gromadka, Osła, Nowa Kuźnia. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Monika Warmus

telefon: 75 611 60 46
adres mailowy: m.warmus@gopsgromadka.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi. Aplikacja i koordynacja projektów UE,

Dorota Mazurkiewicz

telefon: 75 611 60 22
adres mailowy: d.mazurkiewicz@gopsgromadka.pl

Referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Pracownik administracyjno-biurowy

Prowadzenie postępowania ws. niealimentacji, wydawanie decyzji administracyjnych.
Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych

z dłużnikami.
Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
w administracji.
Prowadzenie spraw administracyjnych biura GOPS.
Archiwizacja dokumentów.

Marta Malitka

telefon: 75 611 60 26
adres mailowy: m.malitka@gopsgromadka.pl

Koordynator usług opiekuńczych, sekcji świadczeń

Koordynacja pracy opiekunek domowych, kontrola pracy opiekunek, naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze.

Halina Maluchnik

telefon: 75 611 60 46
adres mailowy: h.maluchnik@gopsgromadka.pl

Asystent Rodziny,

Wsparcie psychiczno – diagnostyczno, monitorowanie i świadczenie usług doradczych i mediacyjnych dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Renata Kuczyńska

tel. 75 611 60 24
adres mailowy: r.kuczynska@gopsgromadka.pl

Inspektor
ds.świadczenia wychowawczego Rodzina 500+,
ds. dodatków  mieszkaniowych

i energetycznych, Karta Dużej Rodziny

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+,  dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Koordynacja działań programu Karta Dużej Rodziny.
Obsługa finansowa - płace, zgłoszenia do ZUS, US.

Agnieszka Gardziejewska

telefon: 75 611 60 22
adres mailowy: a.gardziejewska@gopsgromadka.pl

Opiekunki domowe Świadczenie usług opiekuńczych osobom pozbawionym opieki w miejscu zamieszkania.

Bożena Kołodziejczak
Alina Kuczyńska
Iwona Kudryńska
Mirosława Mrowiec

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013