Kadra

 

 


     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gromadce
z siedzibą w Wierzbowej

Stanowisko

Ogólny zakres zadań

Imię i nazwisko
Dyrektor

Zarządzanie Ośrodkiem, podejmowanie decyzji z zakresu pomocy społecznej,świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kadry, organizacja prac społecznie użytecznych, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Julita Witnik

telefon: 75 611 60 25, 697-224-061
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Główny księgowy

Obsługa finansowa i rachunkowa Ośrodka, wypłaty świadczeń, obsługa księgowa

Ewa Machacz

telefon: 75 611 60 23, 697-224-061
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Specjalista do spraw kadr i płac Obsługa kadrowo-płacowa Ośrodka

Gabriela Sondaj

 

telefon: 75 611 60 25,  697-224-061

Starszy pracownik socjalny

Praca socjalna w miejscowościach:Modła, Borówki,  Patoka, Gromadka - ulice:

 • Lipowa-numery parzyste domów,
 • 11 Listopada od numeru 1 do 54,
 • gen. Wł. Sikorskiego - numery nieparzyste,
 • Okrężna,
 • Szkolna,
 • C. K. Norwida,
 • Krótka,
 • W. Witosa,
 • Sosnowa,
 • Leśna,
 • Słoneczna,
 • J. Słowackiego,
 • Kamienna,
 • M. Konopnickiej,
 • Kasztanowa
 • Akacjowa,
 • Działkowa,
 • Polna,
 • Sportowa.

Barbara Żuk

telefon: 75 611 60 24, 603-726-908
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Specjalista pracy socjalnej

Praca socjalna w miejscowościach: Wierzbowa, Motyle, Pasternik, Nowa Kuźnia, dożywianie dzieci, usługi opiekuńcze, specjalistyne usługi opiekuńcze.

Sylwia Hucał

telefon: 75 611 60 26, 603-726-908
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Specjalista pracy socjalnej

Praca socjalna w miejscowościach: Osła, Gromadka - ulice:

 • Lipowa-numery nieparzyste domów,
 • 11 Listopada od numeru 33 do 118,
 • gen. Wł. Sikorskiego-numery parzyste,
 • Czereśniowa,
 • Kwiatowa,
 • Różana,
 • Stawowa,
 • A. Mickiewicz,
 • Wiśniowa,
 • Dębowa,
 • Odlewników,
 • Morelowa,
 • Orzechowa,
 • Wrzosowa,
 • Osiedlowa,
 • Spokojna,
 • Łąkowa,
 • Fabryczna,
 • Jaśminoowa,
 • Krzywa,
 • Lubińska,
 • Ogrodowa.

Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Anna Członka

telefon: 75 611 60 24, 603-726-908
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi. Aplikacja i koordynacja projektów UE,

Dorota Mazurkiewicz

telefon: 75 611 60 22, 663-091-289
adres mailowy: d.mazurkiewicz@gopsgromadka.pl

Referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Pracownik administracyjno-biurowy

Prowadzenie postępowania ws. niealimentacji, wydawanie decyzji administracyjnych.
Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych

z dłużnikami.
Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
w administracji.
Prowadzenie spraw administracyjnych biura GOPS.
Archiwizacja dokumentów.

Marta Malitka

telefon: 75 611 60 26, 603-726-908
adres mailowy: m.malitka@gopsgromadka.pl

Koordynator usług opiekuńczych, sekcji świadczeń

Koordynacja pracy opiekunek domowych, kontrola pracy opiekunek, naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze.

Halina Maluchnik

telefon: 75 611 60 46, 603-726-908
adres mailowy: h.maluchnik@gopsgromadka.pl

Asystent Rodziny

Wsparcie psychiczno – diagnostyczne, monitorowanie i świadczenie usług doradczych i mediacyjnych dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Renata Kuczyńska

tel. 75 611 60 24, 609-762-122
adres mailowy: r.kuczynska@gopsgromadka.pl

Starszy inspektor
ds.administracyjnych,
pracownik socjalny

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych, energetycznych, węglowych i innych  źródeł ciepła.
Członek Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
.
Koordynacja działań programu Karta Dużej Rodziny.
Praca socjalna w miejscowościach: Krzyżowa, Różyniec.

Agnieszka Gardziejewska

telefon: 75 611 60 22, 663-091-289
adres mailowy: a.gardziejewska@gopsgromadka.pl

Opiekunki domowe Świadczenie usług opiekuńczych osobom pozbawionym opieki w miejscu zamieszkania.

Iwona Kudryńska
Mirosława Mrowiec
Sylwia Marszałek
Sylwia Kudryńska

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013