Świadczenia rodzinne

Wniosek

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2021 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, wnioski:

- złożone do  31 sierpnia, rozpatrywane do 30 listopada,

- złożone od 1 września do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,

- złożone od 1 listopada do 31 grudnia, rozpatrywane  do 28 lutego następnego roku.

 

Czas trwania okresu zasiłkowego 2021/2022 od 1 listopada 2021 do 31 października 2022 roku

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ realizowane są w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  2. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  3. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


    UWAGA
    Pierwsza wypłata z nowowydanych decyzji następuje po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia.

Wniosek

Oświadczenie

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013