Fundusz alimentacyjny


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sądu, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia;

  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;

  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 900,00 zł.

 

Wprowadzono też zasadę złotówka za złotówkę, która do tej pory w FA nie obowiązywała. To znaczy, że po przekroczeniu progu dochodowego świadczenie nie przepadnie, ale będzie obniżone o kwotę przekroczenia progu.
Do wypłaty musi pozostać jednak co najmniej 100 zł. Jeśli będzie mniej - alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie będą przysługiwały.
Powyższe zmiany obowiązywać będą w okresie świadczeniowym 2021/2022

 

Wniosek

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013