Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

1920x810

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

DOFINANSOWANIE
51 970,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
51 970,00 zł

Czytaj więcej: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

logo2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

DOFINANSOWANIE
22 080,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
22 080,00 zł

Czytaj więcej: Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA - 2023

 

Bez nazwy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej informuje, że rozpoczął nabór przyjmowania wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Opieka wytchnieniowa doraźnie odciąża rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Polega to na czasowym zastąpieniu rodziny w opiece nad niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna dostaje profesjonalną opiekę, a opiekun wytchnienie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Czytaj więcej: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA - 2023

Harmonogram wypłat świadczeń w 2023 r.

Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

24 Marzec 2023 r.
25 Kwiecień 2023 r.
25 Maj 2023 r.
26 Czerwiec 2023 r.
25 Lipiec 2023 r.
25 Sierpień 2023 r.
25 Wrzesień 2023 r.
25 Październik 2023 r.
24 Listopad 2023 r.
18 Grudzień 2023 r.

Zasiłki stale, celowe, okresowe i celowe na dożywianie

27 Marzec 2023 r.
26 Kwiecień 2023 r.
26 Maj 2023 r.
27 Czerwiec 2023 r.
26 Lipiec 2023 r.
28 Sierpień 2023 r.
26 Wrzesień 2023 r.
26 Październik 2023 r.
27 Listopad 2023 r.
19 Grudzień 2023 r.

 

Infolinia dla seniorów

 

infoliniadlaseniorow-1024x432

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA – SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

   

  Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w  dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

  Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8,00 – 21,00.

  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka ( 8,00 -16,00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

  3. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.

  4. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  5. Senior może zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej dzwoniąc pod numer telefonu 75 611 60 26, 75 611 60 46, 75 611 60 24 w godzinach pracy 7.00 – 15.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku.

  UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013