Informacja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 

Nowelizacja wprowadziła ważne zmiany m.in. do ustawy covidowej, w której uchyla artykuł 15h dotyczący automatycznego przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności, których termin powinien upłynąć w okresie pandemii oraz kart parkingowych wydawanych na tej podstawie.

Art. 23. nowelizacji określa, kiedy orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wcześniej przedłużane automatycznie, stracą ważność. Wskazano trzy terminy:

  • orzeczenie, którego okres ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 roku – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 roku,

  • orzeczenie, którego okres ważności  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 roku,

  • orzeczenie, którego okres ważności  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013