Infolinia dla seniorów

 

infoliniadlaseniorow-1024x432

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA – SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

   

  Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w  dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

  Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8,00 – 21,00.

  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka ( 8,00 -16,00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

  3. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.

  4. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  5. Senior może zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej dzwoniąc pod numer telefonu 75 611 60 26, 75 611 60 46, 75 611 60 24 w godzinach pracy 7.00 – 15.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku.

  UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

  Harmonogram wypłat świadczeń w 2021 r.

  Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

  22 Styczeń 2021 r.
  23 Luty 2021 r.
  23 Marzec 2021 r.
  26 Kwiecień 2021 r.
  24 Maj 2021 r.
  22 Czerwiec 2021 r.
  22 Lipiec 2021 r.
  23 Sierpień 2021 r.
  21 Wrzesień 2021 r.
  27 Październik 2021 r.
  23 Listopad 2021 r.
  16 Grudzień 2021 r.

  Świadczenie wychowawcze, Rodzina 500+

  20 Styczeń 2021 r.
  19 Luty 2021 r.
  19 Marzec 2021 r.
  20 Kwiecień 2021 r.
  20 Maj 2021 r.
  21 Czerwiec 2021 r.
  20 Lipiec 2021 r.
  20 Sierpień 2021 r.
  20 Wrzesień 2021 r.
  20 Październik 2021 r.
  19 Listopad 2021 r.
  17 Grudzień 2021 r.

  Zasiłki stale, celowe, okresowe i celowe na dożywianie

  27 Styczeń 2021 r.
  24 Luty 2021 r.
  25 Marzec 2021 r.
  27 Kwiecień 2021 r.
  26 Maj 2021 r.
  25 Czerwiec 2021 r.
  27 Lipiec 2021 r.
  26 Sierpień 2021 r.
  24 Wrzesień 2021 r.
  26 Październik 2021 r.
  26 Listopad 2021 r.
  17 Grudzień 2021 r.

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013